O personalitate culturală a Macedoniei de Nord: Blaje Koneschi

Proeminent literat, om de cultură macedonean, academician, poet, prozator, eseist, istoric literar, filolog și lingvist, traducător și profesor la Facultatea de Filozofie din Skopje.

Koneschi

Blaje Koneski a fost unul dintre cei mai importanți protagoniști în procesul de codificare a limbii standard macedonene.         

S-a născut pe 19 decembrie 1921, în satul Nebregovo (regiunea Prilep). A început învățământul primar în Nebregovo, dar, după mutare, a continuat și a terminat în Prilep, unde a absolvit și gimnaziul.

Fiind cel mai bun elev din școală, a obţinut o bursă la Kragujevac (Craguievaț, Serbia), pentru a urma liceul de acolo. După absolvirea liceului, și-a început studiile la Belgrad, mai întâi la Facultatea de Medicină, apoi la Facultatea de Filozofie, Departamentul de Filologie Slavă. Şi-a continuat studiile în domeniul slavisticii, la Sofia, unde a absolvit (1944). După război a lucrat ca lector la Teatrul Național Macedonean din Skopje, iar, în 1946, a devenit lector la Facultatea de Filozofie din Skopje, unde, în 1957, a devenit profesor titular și a predat istoria limbii macedonene, timp în care, de-a lungul carierei sale profesionale, a fost șeful Catedrei de Limbi slave sudice; a fost decan al Facultății de Filozofie (1952/53) și rector al Universității din Skopje (1958/60). La 13 februarie 1947 a fost ales primul președinte al nou înființatei Asociații a Scriitorilor din Macedonia și a ocupat această funcție pentru încă două mandate (1948, 1951/1952), a fost și președintele Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia (1961/64) și primul președinte al Academiei macedonene de științe și arte (MANU) (1967/1975). De asemenea, a fost membru corespondent al tuturor fostelor academii iugoslave de științe și arte, precum și doctor onorific al Universității din Chicago (1968) și al Universității din Wroclaw (Vrocilav), Polonia.

A participat la compunerea primei Ortografii a limbii literare macedonene (împreună cu Crum Toșev, 1945), a fost editorul Dicționarului în trei volume al limbii macedonene (împreună cu dr. Petrușevschi și Crum Toșev, 1961/66), este autorul a numeroase studii despre scrierea macedoneană medievală și contemporană şi a pregătit o serie de ediții de texte macedonene vechi.

Aceasta este doar o parte a operei lui Koneschi, care include şi volume de proză, poezie, eseuri și altele.

A editat revistele „Noua zi” și „Limba macedoneană”.

Opera lui Koneschi a avut un impact larg asupra comunității culturale și sociale, atât în Macedonia, cât și în fosta Iugoslavie și în Europa.

Începând cu 4 iunie 1997, Facultatea de Filologie din Skopje îi poartă numele.

A murit pe 7 decembrie 1993, la Skopje.