„Fals eseu despre vanitate”, de Florin Logreşteanu

A apărut romanul „Fals eseu despre vanitate”, al cunoscutului scriitor craiovean Florin Logreşteanu – o carte superbă, pe o temă mai mult decât generoasă.

eseu

„Romanul încearcă să ilustreze semnificativ dihotomia vanitate-modestie, din perspectiva şi profilul spiritual al actanţilor: scriitori din diferite generaţii şi orientări literare, oameni de presă, reprezentanţi ai clerului, un orb care se consideră clarvăzător ş.a. Eroii judecă şi operează în real cu instrumente, uneori inadecvate, ale fanteziei.

Protagonistul romanului, poetul octogenar Escargot (fr. escargot (melc” – pseudonim literar) trăieşte un sentiment de frustrare, considerându-se ignorat de colegii de breaslă, în ciuda succesului de public pe care îl au cărţile sale. Personaj exponenţial – în jurul lui se desfăşoară cea mai mare parte a romanului –, Escargot se dovedeşte un individ dificil pentru intelectualii din mediile în care doreşte să-şi impună valoarea. Pe de altă parte, eroul se vrea un observator atent şi lucid al lumii din jur, iar analiza lui, mărturisită lui Policar, personaj semnificând puterea creatoare, se dovedeşte lipsită de iluzii şi înţelegere. Peroraţia sa în faţa lui Policar este un amestec de sinceritate şi patetism, de credinţă şi naivitate, ce-l plasează în ipostaza visătorului incurabil, combinând, în conştiinţa sa artistică, ceea ce îi conferă universul exterior şi meandrele labirintice ale propriei interiorităţi. Se autodefineşte Escargot, omul-melc, şi nutreşte sincer iluzia capacităţii sale artistice de a conjuga liric, în egală măsură, universul exterior, cotidian, în care trăieşte şi cel interior, în care se izolează, cele două devenind, la nivelul creaţiei autentice, complementare. De vanitate îl judecă ceilalţi... Are conştiinţa propriei valori, crede eroul...

În aceeaşi ipostază se regăsesc şi celelalte personaje ale romanului...

Cartea încearcă să sugereze rezolvări credibile dilematicei trăiri ale personajelor, dovedindu-se un fals eseu despre vanitate, mai degrabă, o ipostaziere firească a intelectualului, confruntat cu opacitatea celor care cred în nivelarea valorilor...” (Florin Logreşteanu)

Florin Logreşteanu s-a născut la 14 mai 1948 în oraşul Sibiu. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia Limba Română – Limba Franceză, în acelaşi oraş. Devine Doctor în Filologie, în 1984, la Centrul ce Cercetări Etnologice şi Dialectologice din Bucureşti, cu teza „Terminologia medicală populară. Polisemantism şi expresivitate”, apreciată de academicienii Alexandru Rosetti şi Alexandru Graur, şi publicată, ulterior, la Editura „Didactica Nova”, din Craiova.

Debutează editorial în 1977, la Editura Albatros, din Bucureşti, cu volumul de nuvele intitulat „Răspântia păsărilor”. Este autor a unsprezece romane.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala (Oltenia) Craiova.