Cărți și reviste culturale, finanțate prin Fondul Cultural Național

Administrația Fondului Cultural Național a lansat pe 2 mai 2020 apelul de proiecte editoriale și o nouă invitație adresată experților evaluatori.

carti cititori

Bugetul sesiunii III / 2020, alocat prin subvenție de la Ministerul Culturii, este de 800.000 de lei. Având în vedere bugetul disponibil Consiliul AFCN a stabilit trei secțiuni în cadrul cărora se pot propune proiecte: Carte (inclusiv ediții critice), Reviste și publicații culturale, Ediții de poezie.

Au fost definite priorități specifice disjunctive, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim. Criteriile de eligibilitate au rămas neschimbate, respectiv: contribuția de 10% și tirajul minim obligatoriu. De asemenea titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani nu sunt admise pentru finanțare.

Având în vedere constrângerile bugetare Consiliul a decis că nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creație membre ANUC finanțate în baza legii nr. 136/2015, art. 1 (1).

Între 2 și 31 mai a.c. pot propune proiecte edituri şi redacții de publicații culturale, persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale și/sau persoane juridice de drept public.

Începând cu 2 mai 2020 se deschide și aplicația de depunere a candidaturilor pentru comisiile de evaluare. Candidatura se depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.