Sprijin pentru operatorii culturali din zona independentă prin programul ACCES ONLINE 2020

Sprijin pentru operatorii culturali din zona independentă prin programul ACCES ONLINE 2020

Ministerul Culturii dorește să vină în sprijinul sectorului cultural independent, care traversează în acest moment o criză majoră generată de situația de urgență la nivel național. Din acest motiv, Ministerul Culturii a decis ca, anul acesta, sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES să fie dedicată operatorilor culturali din zona independentă.

ministerul culturii

Pentru a facilita implementarea proiectelor și acțiunilor culturale, în contextul izolării sociale impuse, Ministerul Culturii lansează în acest an programul ACCES sub denumirea de ACCES Online 2020 și invită operatorii culturali independenți să transmită propuneri de proiecte care să se desfășoare exclusiv online și să se încadreze în domeniile: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES Online 2020 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES Online  trebuie să se desfăşoare în intervalul  30 mai – 31 august 2020.

Dosarul de participare va fi transmis în format fizic, pe adresa Ministerului Culturii- Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București - pentru Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu mențiunea pe plic „Proiect  Program ACCES Online 2020”, dar și în format electronic pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea în titlul e-mail-ului „Proiect Program ACCES Online 2020 ”. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 30 aprilie 2020.

Dosarul de participare depus trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 2). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc, după caz, aflate în termenul de valabilitate) şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele aditionale, dupa caz.
  • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
  • Certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF şi de autorităţile publice locale, în original, aflate în termenul de valabilitate.
  • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
  • CV-urile membrilor echipei.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES Online 2020, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE A PROGRAMULUI ACCES Online 2020*

Perioada de depunere a ofertelor culturale

1 – 30 aprilie 2020

Perioada de selecție administrativă a ofertelor depuse

4 – 6 mai 2020

Perioada de evaluare a ofertelor culturale

7 – 11 mai 2020

Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a rezultatelor selecției dosarelor

12 mai 2020

Perioada de depunere a contestațiilor

13 – 14 mai 2020

Perioada de soluționare a contestațiilor

15 – 18 mai 2020

Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a rezultatelor finale a selecției dosarelor

19 mai 2020

Semnarea contractelor

20 – 29 mai 2020

*Calendarul poate suporta anumite modificări în funcție de evoluția crizei care a impus decretarea stării de urgență în România.