A apărut cartea „Macedonia şi comunitatea macedoneană din România”, vol. I–II, ediţia a doua, de Emilian Mirea

Macedonia şi comunitatea macedoneană din România”, vol. I-II, ediţia a doua, a apărut, recent, la Editura MACEDONEANUL, a Asociaţiei Macedonenilor din România.

Coperta Macedonia 1

Lucrarea îşi propune să evidenţieze, cu date istorice, migraţia unei minorităţi macedonene, de origine slavă, în România şi rolul pe care l-a avut şi îl are această minoritate în păstrarea şi transmiterea, din generaţie în generaţie, a tradiţiilor şi valorilor macedonene, şi debutează cu o prefaţă semnată de prof. univ. dr. habil. Ștefan Vlăduţescu, pe care o redau în cele ce urmează:

O carte valoroasă și utilă

Poet de anvergură, jurnalist recunoscut și animator cultural respectat, Emilian Mirea este și un cercetăror credibil și creditabil în aria sociologică istorico-documentaristică. Pe acest din urmă palier a publicat şi monografii bine documentate ale unor localități din Oltenia.

Cartea de față, Macedonia  și comunitatea macedoneană din România (ediția a doua, revizuită şi adăugită) probează că redutabilul poet Emilian Mirea este și un spirit investigativ de certă acuratețe, exactitate și precizie științifică.

Coperta Macedonia 2

Volumul este organizat în patru părți.

Prima parte constituie o istorie, pe scurt, a Macedoniei. Aici sunt reținute și elemente prin care, pe fluxul istoriei, se explică prezența unei comunități macedonene în nordul Dunării.

Partea a doua se intitulează Dovezi istorice ale prezenței macedonenilor în România. Aici se evidențiază că grupuri de macedoneni au luptat alături de mari domnitori români, precum Mircea cel Bătrân și Mihai Viteazul. De asemenea, se remarcă munca unor etnici macedoneni pe moșiile unor domnitori, sau mari boieri, mușatini și brâncoveni.

În capitolul Macedonenii din România – în scripte, sunt colectate documente arhivistice de relevanță, pe tema în discuție.

Partea a patra - Aspecte din viața macedonenilor din România, reflectate în paginile revistei Macedoneanul –, reprezintă o selecție de articole semnificative despre activități, acțiuni și evenimente din viața comunității macedonene din România.

Coperta Macedonia 3

Cartea este importantă, valoroasă și utilă, atât prin informația de conținut, cât și prin temeinicia demersului științific.

Emilian Mirea se arată a fi un cercetător scrupulos și obiectiv, ceea ce ne permite să întrevedem continuarea mai detaliată a cercetării de față.