Oamenii din viața lui... Mihai Eminescu

Oamenii din viața lui... Mihai Eminescu

Scriitorul gorjean Zenovie Cârlugea, din Târgu Jiu, este autorul unei cărţi care este, în acelaşi timp, şi un nou proiect literar: un dicționar esențial monografic, intitulat Oamenii din viața lui... (Mihai Eminescu), apărută la Editura TIPOMOLDOVA, Iaşi, la sfârşitul anului 2019. 

Zenovie Carlugea

Este o carte de autor, lucrată cu acribie științifică, ce numai o instituție de specialitate o putea elabora. Este o carte de referință, un dicționar monografic despre oamenii din viața poetului (membrii și rudele familiei, prieteni și neprieteni, colaboratori), menit să aducă în prim-planul istoriei literare (dar și culturale și politice) personalitatea „omului deplin al culturii românești” (C. Noica) și opera sa, în contextul social-politic al epocii, văzută „într-o ipostaziere poliedrică și multirelațională”scrie criticul literar craiovean Tudor Nedelcea, în cronica de întâmpinare a cărţii.

În contextul împlinirii, pe 15 ianuarie 2020, a 170 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu, această carte vine să întregească legenda vie care a devenit, în timp, autorul LUCEAFĂRULUI, pentru cultura naţională românească.