„Reinventarea capodoperei. Drumul prin oglindă”, de Ion Popescu-Brădiceni

A apărut cartea „Reinventarea capodoperei. Drumul prin oglindă”, de Ion Popescu-Brădiceni, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2020.  

Carte Bradiceni

Volumul este structurat pe cinci capitole:

  • I. Pagini dintr-o Nouă Istorie a Literaturii Române Contemporane: Nicolae Manolescu şi Calea-de-acces la Sufletul Cărţilor, Ion Creangă - Prostia omenească şi extratereştrii, Tudor Arghezi: „Aleluia” - O interpretare transmodernistă, Lucian Blaga - Între tradiţia iniţiatică şi marea tradiţie umanistă, Ion Pillat - Comunicare cu stările superioare;
  • II. Poeţii detaliului luminos: Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Chifu, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Coman Şova, Aurel Ştefanachi;
  • III. Poeţi basarabeni şi sârbi: Leo Butnaru, Nicolae Dabija, Vasko Popa, Ljubomir Simovič;
  • IV. Modelul generator de valori: Ion Lotreanu, Silviu-Doinaş Popescu, Emilian Mirea, Doina Drăguţ, Alex Gregora, Petru Istrate;
  • V. Vreun cronicar contemporan: Mircea Cărtărescu, Lazăr Popescu, Silviu D. Popescu, Andrei Breabăn, Mircea Tutunaru.

Cartea se încheie cu un truism relevant al autorului: „Tot ce-am izbutit într-o viaţă de om înseamnă c-am risipit nişte cărţi, pe ici - pe colo, care au fost (ori n-au fost) scoase în relief de vreun cronicar contemporan autentic, competent, hermeneut duminical”.