Umor involuntar „craiovean” surprins de celebrul dramaturg Tudor Muşatescu

Tudor Mușatescu a fost poet, prozator, dramaturg și umorist român. Este autorul a numeroase piese de teatru – fiind considerat de criticii literari un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragieliene de moravuri, prin tipologie, situaţii şi dialoguri spirituale –, dar este, deopotrivă şi autorul multor cărţi de aforisme şi schiţe satirico-umoristice.

foto articol T. Musatescu

În 1965, el publica într-o carte a sa de aforisme şi schiţe şi un înscris din analele Bisericii „Sf. Mina” din Craiova, în care un zugrav de biserici – Tudosie Marin, enumera lucrările de restaurare a picturii pe care le făcuse în această biserică şi, cu un umor involuntar care nu poate trece neobservat, preciza costurile pentru fiecare lucrare în parte.

  

Zapisul zugravului Tudosie Marin

„În conturile pe anul 1831 ale bisericii „Sf. Mina” din Craiova s-a găsit un zapis al zugravului Tudosie Marin, care, pentru micile reparaţii ce făcuse picturilor din biserică, cerea parohului Ioanichie să-i dea suma de lei vechi 55 (cincizeci şi cinci).

Conţinutul zapisului:

 1. Am pus coadă nouă cocoşului Sf. Petru şi i-am îndreptat coada lei 2.
 2. Am legat pe cruce pe tîlharul din dreapta şi i-am pus un deget nou lei 2.
 3. Am pus o aripă Arhanghelului Gavril lei 4.
 4. Am spălat pe servitoarea lui Caiafa şi i-am pus roşu pe obraz lei 6.
 5. Am reînnoit cerul, am adăugat stele şi am curăţat luna lei 8.
 6. Am înroşit focul din iad, am pus coadă lui Lucifer şi i-am ascuţit unghiile lei 4.
 7. Am reparat haina lui Sf. Anton şi i-am pus doi nasturi la antereu lei 2.
 8. Fiului lui Tobiac, care călătoreşte cu îngerul Gavril, i-am pus o curea nouă la traistă lei 2.
 9. Am spălat urechile măgarului lui Avesalom şi l-am potcovit lei 9.
 10. Am smolit corabia lui Noe şi i-am pus un petic la fund lei 5.
 11. Am albit barba lui Sf. Nicolae lei 2.
 12. Am ascuţit suliţa lui Sf. Gheorghe şi am înverzit coada balaurului lei 5.
 13. Am spălat rochia lui Sf. Mina lei 2.
 14. Am pus coada diavolului de la Sf. Marina şi am cîrpit toaca lei 2.

La plată lei vechi 55.

Adică cincizeci şi cinci lei vechi am să primesc de la părintele Ioanichie, pentru curăţatul, spălatul şi cîrpitul sfinţilor din biserică.

ss/Tudosie Marin

1831 Ghenarie 22”

(Din cartea „Tudor Muşatescu, Scrieri”, vol. VI,

Editura Minerva, Bucureşti, 1980)