Ultimele 27 de cule din Oltenia ar putea fi salvate

Multe dintre culele Olteniei au fost uitate, ele fiind astăzi aproape ruină. Lipsa banilor, dezinteresul sau ignoranța au făcut ca aceste imobile să ajungă într-un stadiu avansat de degradare. Grupul CEZ în România lansează "Cule în lumină", primul program de promovare a rolului pe care aceste construcții le-au avut pentru dezvoltarea culturală și socială a Olteniei. 

cula izvoranu

Construcții rezidențiale fortificate din piatră, cu două sau trei etaje, ridicate în secolele XVIII - XIX pentru adăpost și apărare în fața invaziilor otomane, culele continuă să facă parte din identitatea culturală și turistică a Olteniei, în ciuda faptului că aproape 90% dintre acestea au dispărut de-a lungul istoriei.

Proiectul lansat de Grupul CEZ în România cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului prezintă în format digital - pe www.culeinlumina.ro - toate informațiile disponibile cu privire la ultimele 27 de cule rămase în picioare din cele 200 construite de-a lungul timpului în Oltenia. Publicul este invitat să contribuie la îmbogățirea informațiilor despre aceste monumente istorice și să voteze primele 10 construcții ce vor fi incluse în propunerile de conservare-restaurare ale studenților de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. În plus, vor fi organizate tururi ghidate pentru descoperirea culelor oltenești și pentru includerea lor într-un circuit turistic regional.

“În calitate de investitor strategic în zona Olteniei, am inițiat proiectul «Cule în lumină» pentru a mobiliza oamenii să descopere și să fie mândri de această parte importantă a patrimoniului cultural național. Inițiativa reunește atât cunoștințele celor mai valoroși experți în domeniul istoric și cultural, cât și energia și entuziasmul unei generații de studenți cărora le lansăm provocarea conservării culelor oltenești folosind tehnologii moderne,” a declarat Ondrej Safar, CEO al Grupului CEZ în România.

Proiectul “Cule in Lumină” este un important și original demers de cunoaștere a rolului pe care aceste construcții l-au avut în istoria, cultura și arta Olteniei, care va contribui la creșterea potențialului turistic al regiunii. Acesta a fost posibil cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului, care a pus la dispoziție un valoros material informativ cu date istorice și culturale pentru documentarea elaborată a culelor oltenești din județele unde activează CEZ.

"Culele aflate pe Lista Monumentelor Istorice din România se află în județele Gorj, Vâlcea, Argeș, în partea de nord a județelor Dolj și Mehedinți, o culă în județul Teleorman și una în județul Olt. În total, astăzi mai există doar 27 de cule-monument istoric, din care trei sunt ruine, iar o parte dintre acestea sunt în uz, în circuit public sau privat. Numai protejându-le și punându-le în valoare oferim un viitor trecutului nostru", spune dr. arheolog Daniela Mihai, Director adjunct în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, coautor al lucrărilor “Culele – scurt îndrumar pentru proprietarii și administratorii de cule” (2013), „Ghid de bune practici în protejarea și promovarea patrimoniului cultural rural” (2012) și coautor al volumului “Monumentele UNESCO din România” (2007).

Proiectul urmărește și promovarea stilului arhitectural specific al culelor din Oltenia, prin implicarea studenților și profesorilor de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu.

„Pentru a înțelege cine suntem, avem nevoie de cunoașterea trecutului. Într-o lume aflată în permanentă mișcare și transformare, avidă după noutate, un popas devine necesar. Studenții-arhitecți și cadrele didactice ale UAUIM, partener al proiectului, își propun să creeze un echilibru între entuziasmul specific modului implicat prin care se raportează la fenomenul arhitectural contemporan, precum și prin necesitatea conștientizată a raportării la valorile istorice construite, prin studiu atent și aprofundat. Astfel, prin dialog, analiză aprofundată și prin capacitatea de a disemina concluzii viabile, se poate pune în lumină potențialul inestimabil al patrimoniului construit și cultural tradițional. Culele oltenești sunt un subiect de analiză încă din primii ani de studiu arhitectural. Ocazia de a fi implicați într-un proiect ce conferă perspectiva unei reabilitări necesare și firești, trezește în atelierele UAUIM un entuziasm efervescent. Laboratorul de idei din cadrul Universității de Arhitectură "Ion Mincu" va naște piste creative de analiză și posibile intervenții, având ca țintă multiple scenarii de reabilitare și de integrare spațială și funcțională adecvate timpului prezent, adresate viitorului, în respectul valorilor trecutului.” a declarat Vlad Eftenie, Lector dr. arh. în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.