Cine a adus democrația la Craiova?

Democrația a fost adusă la Craiova de televizor în primul rând, dar nu acesta este răspunsul la întrebarea care mă macină de ceva vreme. Aveam 11 ani la Revoluție și primul primar al orașului pe care mi-l amintesc este Dan Nicolae care a fost ales abia doi ani mai târziu. Primul șef al orașului în noua orânduire era un fel de dizident care fusese scuturat din nomenclatură cu un deceniu înainte de căderea lui Ceaușescu.

Primii pași în democrație, Craiova i-a făcut alături de un nume care astăzi nu mai spune nimic. Ion Botofei a fost primul primar ales în zilele tulburi de după fuga lui Ceaușescu din București. Pe 19 ianuarie 1990 grupul de oameni care ocupase centrul, printr-un proces necunoscut alegea primul conducător democrat al orașului. Acesta era un inginer care se afla de destul de multă vreme în fruntea Trustului de Construcții din oraș. Noul primar, așa cum era el descris de proaspăt metamorfozatul ziar local Cuvîntul Libertății era născut în comuna Leu în 1935, terminase liceul în 1953 la Frații Buzești și făcuse Facultatea de Construcții la Timișoara până în 1958. El era cel care a construit Uzina Oltcit pentru ca apoi să fie trimis prin Libia prietenă a României Socialiste.

Prezentarea era făcută în 19 ianuarie 1990, la nici o lună de zile de cânt ziarul schimbase denumirea. Până la fuga lui Ceaușescu, oficiosul partidului din Craiova se numea Înainte, iar sub această denumire îl înfierase cu avânt proletar pe Botofei în noiembrie 1978 când Plenara Comitetului Județean de Partid a decis excluderea directorului de la Trustul de Construcții Craiova din rândurile Comitetului Județean Dolj al Partidului Comunist. Pentru cei care nu știu, asta era un fel de moarte socială și o execuție echivalentă cu moartea. Practic, așa se reglau războaiele interne în comunism.

Toată afacerea se petrecea exact în momentul în care inginerul se pregătea să plece în Libia unde nu avea cum să fie trimis fără aprobarea Securității și de unde avea să se întoarcă tot șef, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Fusese acuzat de niște combinații demne de capitalism: trimitea oamenii să construiască niște case particulare pentru alți nomenclaturiști.

Ironia sorții face ca în ședința din 1978 când Botofei era înfierat, execuția să fie orchestrată de Vasile Bulucea, care între 1996 și 2004 să ajungă la rândul său primar al Craiovei. Oricum, este evident că democrația a fost propovăduită de foști comuniști cu ștate vechi.  „Domnia” fostului nomenclaturist a fost de scurtă durată. În mai 1990, cu două zile înainte de primele alegeri libere din România, la fel de ocult cum fusese numit primar, Botofei a fost decapitat într-o ședință cu ușile închise. Era acuzat că nu stârpește specula pe străzi, că se vede cu activiști de partid și că nu a organizat bine mitingul electoral al lui Ion Iliescu.

Așadar, un membru al Comitetului PCR cu activități misterioase în Libia lui Muammar Gaddafi a fost primul „păstor” al democrației în Craiova.