Executivul a aprobat majorarea salariului minim brut pe țară la 3.700 lei lunar

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care stabilește majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 3.700 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2024.

mmss240606

Această decizie vine ca o creștere de la nivelul actual de 3.300 lei și are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai ale angajaților din România.

Măsura aprobată de Guvern va avea efecte pozitive atât la nivel social, cât și economic. Pe de o parte, va stimula ocuparea în sectoarele unde există cerere de forță de muncă și va contribui la reducerea muncii la negru. Pe de altă parte, creșterea salariului minim va genera o sporire a puterii de cumpărare a salariaților, influențând pozitiv consumul și implicit importul de bunuri de consum.

Demersul este menit să aducă un trai mai bun angajaților din România și să reducă sărăcia în muncă. Majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată presupune o apropiere a remunerației de nivelul cerut de Directiva UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. În plus, din experiența anilor trecuți, creșterea salariului minim a adus și o creștere pe verticală a majorității salariilor, nu doar pentru cele minime”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Conform noii hotărâri, tariful orar va fi de 22,024 lei/oră pentru un program normal de lucru, în medie de 168 ore pe lună. Valoarea netă majorată a salariului minim brut pe țară va fi de 2.363 lei, luând în considerare o deducere de 300 lei, ceea ce reprezintă o majorare netă de 284 lei.

În prezent, aproximativ 760.000 de salariați din România beneficiază de salariul minim brut garantat în plată, ceea ce reprezintă circa 14% din numărul total de salariați activi. Majorarea salariului de bază minim la 3.700 de lei va aduce beneficii pentru 1.871.266 de salariați.

Este important de menționat că această majorare nu se aplică salariaților din agricultură și industria alimentară, pentru care se vor aplica în continuare prevederile legale specifice în vigoare.