Situația sărăciei: unul din cinci români este afectat

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) pe anul 2022, aproximativ unul din cinci români se confrunta cu sărăcia, iar rata sărăciei relative (AROP) a fost de 21,2%.

man with empty pockets900

Cu toate acestea, se observă o ușoară scădere de 1,3 puncte procentuale față de anul precedent. Numărul persoanelor afectate de sărăcie în 2022 a fost de 4.029 mii, mai puțin cu 278 mii persoane față de 2021.

Diferențele între sexe au înregistrat o tendință de micșorare, cu o rată a sărăciei de 21,7% la femei și 20,8% la bărbați în 2022, reducându-se de la 1,5 puncte procentuale în 2021 la 0,9 puncte procentuale în 2022.

Sărăcia a afectat în special persoanele din grupa de vârstă 0-17 ani (27,0%) și 18-24 ani (26,5%). Persoanele care trăiesc în gospodării cu minori și tineri de 18-24 ani au avut o rată a sărăciei de 23,5%, cu 5,2 puncte procentuale mai mare decât cei care trăiesc în gospodării fără aceștia.

Studiul INS arată că transferurile sociale au avut un impact semnificativ în reducerea ratei sărăciei. Fără aceste transferuri, 45,0% din populație ar fi fost sub pragul sărăciei, iar situația ar fi fost critică pentru persoanele în vârstă (84,8% ar fi fost în sărăcie relativă).

Cauzele sărăciei au legătură cu lipsa acută a resurselor financiare, care împiedică accesul la bunuri și servicii esențiale pentru un trai decent. În 2022, rata de deprivare materială și socială severă a crescut la 24,3%, afectând 4.594 mii de persoane.

Riscul de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) a fost de 34,4% în 2022, afectând 6,5 milioane de persoane. Descreșterea cu 0,1 puncte procentuale față de 2021 reprezintă o scădere de 61 mii persoane.

Femeile sunt mai afectate decât bărbații, cu o rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială de 35,9%, comparativ cu 32,8% la bărbați. Vârsta joacă un rol crucial, cu o incidență mai mare la tineri (41,5% la 0-17 ani și 39,4% la 18-24 ani) și mai mică la persoanele de 25-49 ani (28,4%).

Din totalul persoanelor ocupate, 23,7% au fost în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2022, comparativ cu 42,5% din totalul persoanelor neocupate de aceeași vârstă.

Despre cei 6,5 milioane de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 4.594 mii s-au confruntat cu deprivare materială și socială severă.