Burse școlare pentru elevii din învățământul special

163 burse școlare de merit și ajutor social, în cuantum de 131.000 lei, pentru perioada ianuarie - august 2021, vor fi acordate elevilor Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova și Școlii Gimnaziale Sf. Mina Craiova. 

clasa elevi

Un proiect de hotărâre privind aprobarea acestor sume va ajunge pe masa consilierilor județeni, joi, în cadrul ședinței din această lună.

Pentru Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova sunt prevăzute o bursă de merit în cuantum de 100 lei/lunar/elev și 80 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev.

La Școala Gimnazială Speciale „SF. Mina” Craiova, 80 de elevi vor primi burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/persoană.

Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.

Totodată, bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare.

Pentru elevii din învățământul special de stat care își desfășoară activitatea în cadrul Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova și în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” Craiova, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cuantumul unei burse și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Județean.