Spor COVID pentru angajaţii prefecturilor

Angajaţii prefecturilor din toată ţara încasează, încă de anul trecut, un „spor de COVID” în valoare de 30 la sută din salariul de bază.

bani

Sunt exceptaţi, însă, de la încasarea acestui spor prefecţii şi subrepfecţii.

Plata acestui spor de 30 la sută din salariul de bază a fost prevăzută OUG 131/2020, la Art. 5 și de Hotărârea Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare,

Conform acestor acte normative, „personalul instituțiilor prefectului implicat în activități de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, a cărui finanțare se asigură de la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", beneficiază de un spor de 30% la salariul de bază, cu excepția prefectului și subprefectului”.