Programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a Orașului Băile Govora

 

Programarea strategică a dezvoltării economice şi sociale a orașului Băile Govora presupune realizarea planului multianual de dezvoltare, pentru perioada 2021-2027.

desen

În acest sens, Primăria Orașului Băile Govora a identificat propunerile de investiții ce vor putea fi implementate în această perioadă de programare.                  

Proiectele ce vor fi finanțate, din fondurile europene, în cadrul politicii de coeziune, se vor încadra în domeniile de intervenție cuprinse în programele operaționale sectoriale aprobate pentru perioada 2021-2027.

Pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 88/2020, privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare, pentru perioada de programare, astfel încât să se poată asigura rambursarea eficientă a cheltuielilor, având în vedere noile prevederi din regulamente.

Au fost create premisele necesare pentru atingerea unui grad de absorbție ridicat, care să asigure un impact semnificativ al fondurilor europene în economia României.

În acest context, a fost elaborată Metodologia de selecție a Fișelor de proiecte de investiții, în baza căreia se va realiza selectarea proiectelor din regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru care se va acorda sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice, în cadrul unui proces nediscriminatoriu și transparent, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 88/2020 și a Ghidului din cadrul POAT 2014-2020 destinat pregătirii proiectelor de infrastructură.

Prin Hotărârea nr. 13/05.08.2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, au fost aprobate Criteriile suplimentare de selecție a Fișelor de proiecte de investiții, precum și „Metodologia de selecție a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură, în următoarele domenii:

 • mobilitate urbană;
 • regenerare urbană;
 • infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare;
 • și/sau drumuri de legătură;
 • infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, aplicabilă la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia.

Calendarul de desfășurare al activităților, prevăzut în Metodologia de selecție, menționează că, în perioada 10 august - 7 septembrie 2020, solicitanții de finanțare - unitățile administrativ-teritoriale – orașe/ municipii/municipii reședință de județ/ județe (UAT), pot depune Fișele de proiecte de investiții.

La nivelul Primăriei Orașului Băile Govora a fost identificat proiectul ”Parc de agrement Băile Govora”, iar solicitarea de finanțare pentru elaborarea documentației tehnico-economice a fost depusă în data de 07.09.2020, ca urmare a adoptării HCL nr. 41/2020.

Necesitatea promovării investiţiei este oportună prin prisma faptului că, în stațiunea Băile Govora, agrementul este o componentă mai puțin dezvoltată. Elementele esențiale de fundamentare ale necesității și oportunității proiectului decurg din analiza coroborată a obiectivelor generale și specifice ale strategiei și politicii naționale din domeniul infrastructurii și serviciilor publice de turism, cât și din analiza situației actuale.

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea turismului balnear în staţiunea balneară Băile Govora, cu respectarea a trei principii de bază: durabilitate sub aspect ecologic, viabilitate şi rentabilitate, sub aspect economic şi echitabilitate, din punct de vedere etic şi social, pentru comunitatea locală.

Obiectivele specifice sunt:

 • îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei de agrement pentru turiştii din staţiune şi, ca o consecinţă, creşterea duratei medii a sejurului turistic/ turist;
 • creşterea numărului de înnoptări în staţiunea balneară Băile Govora;
 • creşterea numărului mediu anual de turişti care vizitează staţiunea;
 • îmbunătăţirea promovării imaginii zonei, la nivel naţional şi internaţional, ca urmare a desfăşurării unei campanii de promovare şi marketing, dar şi ca urmare a creşterii numărului de vizitatori români şi străini care vor transmite, mai departe, calitatea deosebită a cadrului natural, dotărilor şi serviciilor din staţiune;
 • creşterea atractivităţii ariei cu potenţial balnear natural Băile Govora;
 • crearea de facilităţi pentru investitorii privaţi, în vederea realizării de noi capacităţi de servicii integrate;
 • crearea de noi locuri de muncă.