Primăria Călimăneşti: O parte din izlazul de la Seaca a fost readusă în proprietatea orașului

Primăria Călimăneşti: O parte din izlazul de la Seaca a fost readusă în proprietatea orașului

O parte din izlazul de la Seaca, readusă în proprietatea orașului Călimănești.

Primaria Calimanesti

În anul 2009, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, prin licitație publică cu strigare, în urma căreia s-a încheiat la notariat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1207, Primăria Călimănești a înstrăinat un imobil teren în suprafață de aproximativ 15.000 mp, situat în punctul „Izlaz-Seaca”, aparținând domeniului privat al localității.

Întrucât termenul privind demararea construirii unui complex turistic nu a fost respectat, prin Hotărârea nr. 95/2019, Consiliul Local al orașului Călimănești a constatat rezoluțiunea de drept a contractului și s-a angajat să restituie societății comerciale suma încasată, de 1.436.648,92 lei.

În urma purtării unei corespondențe cu societatea comercială respectivă și după îndeplinirea tuturor procedurilor legale, la sfârșitul săptămânii trecute, a fost încheiată la notariat Convenția de Rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare, Primăria orașului Călimănești a achitat suma de 1.436.648,92 lei, reintrând în posesia terenului de la Seaca, zonă în care administrația locală intenționează să dezvolte o a treia parte a stațiunii turistice, prin două proiecte strâns legate între ele:

  • Creșterea producției de energie din resurse geotermale, prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport – distribuție a energiei termice din energie geotermală;
  • Construire Centru de agrement Seaca.