Călimăneşti: Sală de sport dotată cu centrală termică solară și panou fotovoltaic

Călimăneşti: Sală de sport dotată cu centrală termică solară și panou fotovoltaic

Sala de sport a Şcolii Gimnaziale Șerban Vodă Cantacuzino a fost dotată cu centrală termică solară și panou fotovoltaic.

panou

Sala de sport a Şcolii Gimnaziale Șerban Vodă Cantacuzino va folosi energia solară.

Au fost finalizate lucrările de montaj, pe acoperișul sălii de sport, pentru o centrală termică solară și un panou fotovoltaic. Lucrările fac parte din proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimănești – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești”, implementat în perioada 07.02 2018 - 31.01. 2022, de către  Primăria orașului Călimănești, în parteneriat cu Asociația SCIENTIA NEMUS și Școala gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzino”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 și are ca obiectiv combaterea sărăciei și excluziunii sociale, în Călimănești, prin implicarea a cel puțin 600 de persoane, cu precădere din rândul populației de etnie romă, în măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, susținerea dezvoltării și furnizării de servicii sociale/medicale/socio-medicale, îmbunătățire a condițiilor de locuit, combaterea discriminării și promovării multiculturalismului.