Corabia: a fost aprobat Proiectul pentru amenajarea unei baze de agrement pe faleza Dunării

Consiliul Local Corabia a aprobat, în unanimitate, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții intitulat „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT FALEZA DUNĂRII CORABIA”.

plan

Acest obiectiv se va realiza prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 – Măsura 1 – Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice şi de agrement.

Proiectul prevede amenajarea unei baze de agrement pe faleza Dunării, în oraşul Corabia.

Acesta presupune lărgirea Coscanului (apa curgătoare) pe o lungime de 505 metri, ridicarea nivelului terenului de lângă acesta (CF 53108 şi CF 53096), pe aceeaşi lungime, astfel încât să nu fie inundat prin împrăştierea pământului rezultat din excavarea Coscanului. Adâncimea va fi de 1,5 metri şi va fi lăţit cu 10 metri, la momentul actual având o lăţime de 20 metri. Se va creea un bazin al bazei de agrement, în continuarea Coscanului, pentru staţionarea caiacelor şi hidrobicicletelor, propuse a fi achiziţionate prin prezentul proiect.

Lucrările ce urmează a fi executate, în vederea amenajării bazei de agrement, sunt:

− pregătirea terenului;                                               

− amenajarea căilor de acces către obiectiv;

− excavarea pământului, în vederea ajungerii la cota proiectată;

− transportul pământului rezultat;

− împrăştierea materialului transportat;

− finisarea taluzului exterior şi îmbrăcarea acestuia cu materialul vegetal rezultat din decopertare;

− finisarea taluzelor;

− crearea unor alei pietonale, în suprafaţă totală de 9.004 mp;

− creare bazin al bazei de agrement, în continuarea Coscanului, pentru staţionarea caiacelor şi hidrobicicletelor, propuse a fi achiziţionate prin prezentul proiect;

− amplasare podeţ din lemn deasupra intrării din Coscan, în bazinul bazei de agrement;

− creare parcare auto, în suprafaţă totală de 2.727 mp;

− construcţie foişor pentru recreere, în suprafaţă de 63 mp;

− creare spaţii verzi şi auxiliare, în suprafaţă totală de 13.079 mp.

Valoarea totală a investiţiei este de 1.337.495,56 lei (TVA inclus).

Se doreşte realizarea unui complex reprezentativ, modern, care să respecte caracterul zonei și să intre în armonie cu elementele naturale înconjurătoare.

Scopul investiției vizează dezvoltarea infrastructirii de agrement, creșterea numărului de vizitatori, în oraş şi, nu în ultimul rând, datorită accesului direct la Dunăre, creşterea atractivităţii zonei pescăreşti.

În contextul prezentat, se impune necesitatea asigurării unor spaţii de recreere, spaţii de desfăşurare de activităţi sportive, care să vină în completarea activităţilor ce pot fi desfăşurate în zona pescarească, pe lângă atracţiile turistice şi de agrement, din zonă.