Sistemul de irigaţii Sadova-Corabia şi (re)împăduririle pot salva sudul Olteniei de la deșertificare

Un studiu aprofundat al oamenilor de ştiinţă cu privire la încălzirea globală a evidenţiat faptul că fenomenul de deşertificare a intrat în linie dreaptă, în România, pe harta roşie, aflându-se şi sudul Olteniei, care a ajuns să fie numit Sahara Olteniei.

Soluţia salvatoare împotriva evoluţiei fenomenului de deşertificare a fost înfiinţarea  unor sisteme de irigaţii în sudul Olteniei, cum este Sistemul de irigaţii Sadova–Corabia, care a fost construit în anii ꞌ60 şi reabilitat în 2007, cu un împrumut de 28 de milioane de dolari de la Banca Mondială.

Lucrările hidroameliorative, începute în 1969 şi finalizate în 1973, au fost efectuate, sub asistenţă engleză, pe terenurile nisipoase din sudul judeţului Dolj.

Suprafaţa amenajată cu lucrări de desecări, desecare cu pompare şi irigaţii, a fost de 71.835 hectare, din care ponderea amenajărilor o deţine suprafaţa amenajată pentru irigaţii. Sursa de apă pentru irigarea suprafeţelor este Fluviul Dunărea.

Punerea în funcţiune a sistemului s-a dovedit a fi eficientă încă de la început, pentru că a făcut posibilă exploatarea agricolă a terenurilor nisipoase din sudul ţării, prin înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi a culturilor de pepeni verzi – care a devenit ocupaţia de bază, după 1990, mai ales a agricultorilor din zona Dăbuleni-Călăraşi.

 Din nefericire, însă, începând cu anii ꞌ90, acest sistem de irigaţii, aflat acum în administrarea Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., a fost jefuit în mod sistematic, furându-se aproape totul, începând cu pompele de aducţiune a apei din Dunăre şi până la dalele de beton ale canalelor de irigaţii, cu care unii şi-au betonat curţile... Principala cauză a acestui fenomen a fost aceea că nu a fost asigurată paza sistemului, hoţii furând tot ce înseamnă fier vechi şi încercând chiar să dezmembreze barăcile metalice în care se aflau componentele electrice...  Aşa că cine a zis că România a devenit un sat fără câini, a avut dreptate.   

Urmare a acordului de împrumut, semnat în anul 2003, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru punerea în aplicare a Proiectului de Reabilitare şi Reformă a Irigaţiilor, s-a trecut la reabilitarea Sistemului de irigaţii Sadova-Corabia, astfel că, între anii 2007-2010, s-au reabilitat staţiile de pompare şi reţeaua de aducţiune din treapta I de pompare, lucrare ce s-a ridicat la valoarea de 27,8 milioane USD.

Odată cu irigaţiile, a doua metodă eficientă de prevenirea şi combatere a fenomenului de deşertificare este (re)împădurirea suprafeţelor care s-au aridizat, existând programe şi proiecte, la nivel naţional şi european, în acest sens.

Despre aceste preocupări, la nivel naţional şi internaţional, pentru combaterea fenomenului de deşertificare, l-am întrebat şi pe europarlamentarul Marian Jean Marinescu, care mi-a declarat următoarele:

Marian Jean Marinescu

Combaterea fenomenului de deşertificare constituie o preocupare importantă a Uniunii Europene. Au avut şi au loc, în continuare, foarte multe întâlniri pe această temă, chiar şi congrese mondiale pe tema deşertificării, pentru că este un fenomen care pune în pericol foarte multe zone şi, unul dintre pericolele care se întrevăd, în viitor, este apariţia unei grave crize alimentare. Există diverse programe care se derulează pentru combaterea acestui fenomen – unul dintre ele este cel de (re)împădurire, pentru care Uniunea Europeană acordă, an de an, fonduri importante. Şi la noi, în judeţul Dolj, a început să se deruleze acest program şi eu îi invit pe toţi cei care sunt interesaţi să ia legătura cu autorităţile competente şi să acceseze banii europeni alocaţi, pentru că se pot obţine beneficii atât pentru cei care derulează programul, dar, mai ales, pentru toată lumea, pentru că o pădure aduce beneficii sub toate aspectele.

Sunt de părere că posesorii de terenuri private, din mediul rural, care nu sunt foarte bune calitativ, pentru culturi agricole, ar trebui să-şi îndrepte atenţia către aceste programe de împădurire, pentru că, repet, ar avea beneficii foarte mari şi pentru că există bani europeni care pot fi accesaţi, în acest sens”.    

Dincolo de neajunsurile create de oamenii iresponsabili, care-şi văd doar interesul de moment şi distrug ceea ce au făcut alţii, cu multă trudă şi mulţi bani, Sistemul de irigaţii Sadova-Corabia rămâne o fortăreaţă în lupta împotriva deşertificării din sudul Olteniei.

Cei mai sceptici dintre specialiştii în domeniu sunt de părere că, în următorii 20 de ani, 10 judeţe din sudul României vor deveni deşert, acestea fiind: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Călăraşi, Brăila, Tulcea, Constanţa.

Numai viitorul, cu memoria sa viitoare, poate că ştie ceva despre ceea ce memoria prezentului nu are habar...