Se caută fete pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești, a început recrutarea și selectarea de tineri pentru cele 300 de posturi scoase la concurs în sesiunea 2020. De data aceasta vor fi și fete recrutate și selectate.

iSU fete

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi a demarat sesiunea de recrutare şi selectare de candidaţi printre care și fete, pentru cele 300 de locuri ale Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, scoase la concurs pentru sesiunea ianuarie 2020.

Tinerele care doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă au şansa de a se înscrie până la data de 15 noiembrie 2019 pentru ocuparea celor 275 de locuri de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – dintre care două alocate candidaţilor de etnie romă, sau pot alege să devină maiştri militari auto, numărul locurilor fiind de 25. Pentru a participa la concurs, tinerii trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani - împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi cu diplomă de bacalaureat, media generală la purtare în liceu să nu fie mai mică de 9 şi să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Admiterea se va desfăşura în două etape. Pentru a trece de prima etapă, cea de selecţie, candidaţii trebuie să fie declaraţi apţi la examinarea medicală şi la evaluarea psihologică.

Cea de-a doua etapă, concursul de admitere, se desfăşoară la sediul şcolii în perioada 10-23 ianuarie 2020, şi constă în susţinerea probelor eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea aptitudinilor fizice), precum şi a probei de verificare a cunoştinţelor, care constă într-un test grilă la disciplina matematică. Durata de şcolarizare este de doar un an, cursurile vor începe în luna februarie şi se vor încheia în luna decembrie.