Primăria Corabia: Înfiinţare spălătorie socială

A fost semnat Contractul de finanţare cu fonduri europene pentru proiectul "Înfiinţare spălătorie socială, prin Direcţia Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei Oraşului Corabia".

Primaria Corabia

Valoarea contractului este de 614.356,63 lei.                

Proiectul se va realiza prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală Ecoleg Olt – Dunăre.

Principalele lucrări vor consta în reabilitarea unei anexe a Şcolii Generale nr. 1 și dotarea acesteia cu mașini de spălat rufe şi uscătoare. Tot acolo se vor construi cabine de duşuri.

Obiectivele acestui proiect sunt:

- prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială, sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație;

- integrarea comunităților rome în comunitate;

- integrarea persoanelor cu risc de excluziune socială din populaţia defavorizată / categorii marginalizate.