Amenzi pentru medici de familie, stomatologi și farmacii din județul Olt

93.031,37 lei este suma imputată furnizorilor de servicii medicale, în urma controalelor desfăşurate de Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt,  în primele nouă luni ale anului.

medicamente

Potrivit unui comunicat remis de CAS Olt, au fost verificaţi 86 medici de familie, 7 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, doi furnizori de dispozitive medicale, 41 de  farmacii, cinci stomatologi, alte şase controale au vizat asistența medicală spitalicească, 15 asistența medicala de specialitate clinica, trie programele naționale de sănătate și câte un control asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat și asistența medicală de recuperare-reabilitare.

În cadrul acestor controale, s-au verificat: modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării”, arată reprezentanţii CAS.

Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 93.031,37 lei.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fara respectarea protocoalelor terapeutice,  recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM), constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care sunt internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, concedii medicale acordate fără respectarea prevederilor legale și nerespectarea programului de lucru”, conchid reprezentanţii Casei.