Învățământ online de calitate în municipiul Motru

Primăria Municipiului Motru a transmis cererea de finanțare pentru proiectul „Învățământ online de calitate în Municipiul Motru”, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

profonline

Proiectul a fost propus de primarul Costel-Cosmin Morega și a fost aprobat prin HCL nr. 118/26.11.2020.

Valoarea proiectului este de 1.314.188,40 lei, iar contribuția municipiului Motru este de 26.283,77 lei (2 % din valoarea totală a proiectului).

Obiectivul general al proiectului este „asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online, în contextul pandemiei COVID-19, pentru evitarea creșterii rapide a infecției cu coronavirus, în anul şcolar 2020-2021”.

Prin proiect, după accesarea finanțării, vor fi achiziționate echipamentele IT necesare derulării activităților de învățare în mediul online: 644 de tablete cu conexiune la Internet pentru elevi, 84 de laptop-uri pentru profesori, 13 proiectoare cu ecrane de proiecție, 13 sisteme desktop și monitor și 3 routere wireless pentru dotarea a 16 săli de clasă din școlile din municipiu.

Proiectul se află în evaluare la „Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale”, iar UAT Municipiul Motru va depune toate eforturile necesare pentru obținerea finanțării, în cel mai scurt timp.