Drumurile din Gorj, pregătite pentru sezonul rece. Nu ar trebui să fie probleme

Consiliul Județean Gorj anunșă că a finalizat pregătirile privind activitățile de deszăpezire pentru menținerea în stare de viabilitate a rețelei de drumuri publice județene și asigurarea circulației  în condiții de siguranțăpe durata sezonului de iarnă 2023-2024.

231127 utilaj

În baza Planului operativ de acțiune stabilit anual, o comisie formată din reprezentanții Consiliului Județean Gorj, I.P.J. Gorj- Serviciul Rutier Gorj, I.S.U. Gorj, Instituției Prefectului Județul Gorj și DirecțieiJudețene de Management Integrat al Deșeurilor şi Protecția Animalelor Gorj din subordinea Consiliului Județean Gorj, a verificat bazele de deszăpezire stabilite pe raza localităților Motru, Gureni, Iezureni și Turceni, necesarul  de utilaje și mijloace de transport, stocurile  cu materiale antiderapante și combustibil, asigurarea semnalizării rutiere specifice de iarnă precum și pregătirea personalului implicat în activitatea de deszăpezire.

Pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță, până la această dată, este asigurat următorul necesar de intervenție:

- 4250 tone de  sare reprezentând 75% din totalul necesar până la 31.12.2023;

-12960 tone de nisip reprezentând 100% din totalul necesar până la 31.12.2023;

- 30 de utilaje cu lamă și sărăriță, autofreze de zăpadă, buldozere, autogredere, utilaje încărcătoare frontale ș. a.m.d.

Totodată, sunt prevăzutereparații la îmbrăcămintea asfaltică prin frezare și plombare cu mixtură asfaltică pe mai multe drumuri județene, intervențiile fiind stabilite în baza evaluării întregii rețele de drumuri publice județene, care s-a realizat premergător debutului perioadei convenționale de iarnă (1 noiembrie 2023-15 martie 2024).

De asemenea, au fost stabilitesectoarele de drum cu puncte critice care necesită o atenție deosebită pe parcursul sezonului de iarnă. Astfel,pentru preîntâmpinarea unor evenimente rutiere s-a luat măsura închiderii traficului rutier până la data de 15 martie 2024pe trei sectoare de drum județean, respectiv:

  • DJ 664 Schela-lim. Jud. Hunedoara
  • DJ 672C Runcu-Cheile Sohodolului-lim. Jud. Hunedoara
  • DJ 662 Vladimir-Hurezani

În plus, mai spun reprezentanții Consiliului Județean Gorj, s-au stabilit măsuri specifice privind continuarea activității și punerea în siguranță  pe perioada convențională de timp friguros a sectoarelor de drum pe care sunt deschise fronturi de lucru de către operatorii economici care au contractatlucrări de modernizare și reabilitare pe rețeaua de drumuri publice administrată de autoritatea județeană.