Firmă de pază din Târgu Jiu, amendată de ITM Gorj

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 23-27 octombrie 2023 un număr de 47 controale care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității și sănătății în muncă, fiind aplicate 33 sancțiuni contravenționale în valoare de 183.000 lei.

ITM Gorj

Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 144 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate.

Un angajator din Municipiul Târgu-Jiu, având domeniu de activitate activități de protecție și gardă a fost sancționat contravențional cu suma de 10.000 lei pentru neîndeplinirea unei măsuri dispuse de către inspectorii de muncă în urma unui control anterior, conform căreia angajatorul avea obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Având în vedere numărul mare de neconformități constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus măsuri cu termene precise de îndeplinire de către entitățile controlate, neîndeplinirea acestora în termenul stabilit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei potrivit prevederilor Legii numărul 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată”, a declarat Octavian Romanescu, inspector șef ITM Gorj.