Zeci de cazuri de muncă nedeclarată în județul Gorj

În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a efectuat 1280 de controale care au vizat atât identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, cât și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare de 3.758.000 lei.

ITM Gorj

În urma verificărilor efectuate, inspectorii de muncă au depistat 65 persoane prestând muncă nedeclarată, 48 nu dețineau contract individual de muncă, două nu aveau contract individual de muncă transmis în aplicația Revisal, una presta activitate având contractul de muncă suspendat. 

Totodată, alte 14 persaone prestau activitate în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. 

Au fist aplicate amenzi în valoare 1.160.000 lei.

Au fost verificați angajatori din domenii precum: întreținerea și repararea autovehiculelor, construcții, tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea produselor de patiserie, comerț cu amănuntul, restaurante, transporturi rutiere de mărfuri, coafură și alte activități de înfrumusețare.

 „Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj atrage din nou atenția factorilor implicați în procesul muncii asupra respectării prevederilor legale în vigoare și precizează faptul că obiectivele prioritare ale instituției sunt, în continuare, reducerea incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, precum și respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.