„Ordine şi disciplină” pe spaţiile verzi din Motru!

Primăria Motru a avertizat locuitorii oraşului că nu pot folosi spaţiile verzi, aferente blocurilor de locuinţe, ca grădini de legume!

mverzi

Vă aducem la cunoştință faptul că, în conformitate cu prevederile Art.3 din H.C.L. 67/2008, privind  stabilirea obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire și asigurarea ordinii şi curăţeniei, pe teritoriul municipiului Motru, este interzisă cultivarea de legume sau cereale pe spațiile verzi din zona blocurilor de locuinţe, precum şi distrugerea, prin orice mijloace a spațiilor verzi amenajate sau vegetația existentă pe acestea”. (Comunicat postat în spaţiul public de Primăria Municipiului Motru).