Ministerul Finanţelor a decis menţinerea unor facilităţi fiscale avantajoase

Contribuabilii care aveau datorii la buget, în 31 martie 2020, pot cere anularea dobânzilor și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale până la 31 martie 2021, inclusiv.

minfin

Termenul de plată a datoriilor către bugetul de stat a fost prelungit prin OUG nr. 226/ 2020.

Debitorii care doresc să beneficieze de amnistierea fiscală prevăzută de OUG nr. 69/ 2020 trebuie să achite integral obligațiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020, până la data depunerii cererii pentru anulare, să achite integral obligațiile fiscale principale şi accesorii restante exceptate de la amnistia fiscală şi să depună toate declaraţiile fiscale obligatorii, completate corect și conform cu realitatea.

O altă facilitate fiscală menținută de Ministerul Finanțelor, până la 31 martie 2021, inclusiv, este eşalonarea simplificată, acordată pentru sume de peste 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice, dispusă prin OUG nr. 181/2020. Contribuabilii care doresc să beneficieze de această facilitate fiscală trebuie să o solicite până la 31 martie 2021, să fi depus toate declarațiile fiscale obligatorii, completate corect și conform cu realitatea, să-și fi plătit toate obligațiile bugetare restante la data declarării stării de urgență, să nu se afle în procedura insolvenței sau în dizolvare sau să i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.

Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii care beneficiază deja de eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală. Eșalonarea simplificată presupune plata unei dobânzi de 0,01% pe zi de întârziere, jumătate din dobânda uzuală prevăzută de Codul de procedură fiscală, fără constituirea de garanții.

Prin același act normativ, sfera obligaţiilor principale restante, pentru care contribuabilii pot beneficia de mecanismul restructurării, prevăzut în OG nr. 6/ 2019, se extinde şi la cele restante în perioada 31 iulie – 31 decembrie 2020. Celelalte termene prevăzute în OG nr. 6/ 2020 rămân neschimbate (termenul-limită pentru notificarea intenției de a beneficia de acest tip de restructurare a obligațiilor fiscale este 31 martie 2021, iar cel pentru cererea de restructurare este 30 iunie 2021).