„Învăţăturile Sfântului Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, în Ediţia Academiei Române

A apărut Ediţia Academiei Române aÎnvăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, decembrie 2020, sub îngrijirea lui Dan Zamfirescu şi Ileana Mihăilă.

NBasarab

Ediţia este deschisă cu un studiu introductiv semnat de Eugen Simion, volum inclus în seria Opere Fundamentale, publicată de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, care îşi desfăşoară activitatea sub egida Academiei Române.

Volumul are 1180 pagini şi reprezintă o reluare parţială a ediţiei din 2010, apărută la editura Roza Vânturilor, constituindu-se într-un referenţial absolut necesar pentru înţelegerea Învăţăturilor…, în contextul potrivit.

Trebuie menţionat că această ediţie se concentrează exclusiv pe opera Sfântului Voievod Neagoe şi pe referinţele critice la aceasta.