Prima reuniune a Comisiei Naționale de Incluziune Socială

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, a prezidat luni prima reuniune a Comisiei Naționale de Incluziune Socială (CNIS), un eveniment important în eforturile României de a combate sărăcia și riscul de excluziune socială.

ministerulmunciisite240520

CNIS, creată pentru a coordona eforturile naționale în acest domeniu, va juca un rol crucial în promovarea incluziunii sociale la nivel central. Aceasta implică colaborarea cu compartimentele de incluziune socială din cadrul autorităților publice centrale, acoperind domenii esențiale precum protecția socială, ocuparea forței de muncă, locuirea, educația, sănătatea, digitalizarea și securitatea personală.

Astăzi am operaționalizat Comisia Națională de Incluziune Socială, un organism esențial pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei. CNIS are un rol important și în implementarea angajamentelor asumate de România în documentele internaționale în promovarea coeziunii sociale”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

În cadrul ședinței, desfășurate atât fizic, cât și online, a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNIS. De asemenea, au fost stabilite procedurile de selecție pentru reprezentanții din mediul academic, ONG-uri și parteneri sociali care vor avea rol de observatori în cadrul comisiei. Aceștia vor contribui cu expertiză și perspective valoroase pentru a asigura o abordare holistică a problemelor de incluziune socială.

Printre temele discutate astăzi s-au numărat prioritățile naționale actuale în domeniul incluziunii sociale și raportul anual de monitorizare a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 - 2027.