ITM: combaterea muncii nedeclarate în construcții, amenzi de peste 1,5 milioane de lei pentru munca la negru

Inspecția Muncii a transmis rezultatele unei campanii naționale ample, focalizate pe sectorul construcțiilor. Campania a avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind contractele de muncă și normele de securitate și sănătate în muncă.

200418 santier constructii

În urma a 2.412 controale efectuate, inspectorii au descoperit 418 cazuri de muncă nedeclarată și au aplicat 2.107 sancțiuni contravenționale, dintre care 644 de amenzi, cu o valoare totală de aproape 10 milioane de lei, mai exact 9.914.200 de lei. Dintre acestea, 7.488.000 de lei reprezintă amenzi pentru muncă nedeclarată.

Cele mai frecvente neconformități în domeniul relațiilor de muncă au inclus munca nedeclarată, nerespectarea evidenței orelor de muncă, și nerespectarea reglementărilor privind munca de noapte și repausul săptămânal. În domeniul securității și sănătății în muncă, s-au aplicat 1.521 de sancțiuni contravenționale, totalizând amenzi de 1.977.500 de lei. Printre problemele identificate se numără lipsa echipamentelor adecvate de muncă și de protecție individuală, precum și semnalizarea deficitară a căilor de acces.

Inspectorii de muncă au dispus, de asemenea, sistarea activității pentru 8 societăți, 22 de locuri de muncă și 19 echipamente de muncă. Au fost identificate și 3.176 de deficiențe pentru care au fost stabilite măsuri de remediere cu termene precise.

Pe lângă problemele specifice legate de muncă nedeclarată și neconformitățile legate de securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au mai constatat și alte nereguli. Printre acestea se numără încălcarea dispozițiilor legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, precum și nerespectarea obligației angajatorilor de a înmâna salariaților copii ale contractelor individuale de muncă și de a păstra la locul de muncă exemplare ale acestor contracte. De asemenea, la finalizarea relațiilor de muncă, unii angajatori nu au eliberat adeverințe de vechime și extrase din registrul de evidență a salariaților, complicând astfel situația juridică și financiară a foștilor angajați.

„În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvență care indică numărul de accidentați care revin la 1000 de lucrători, s-a constatat că acest domeniu de activitate, unul dintre sectoarele cele mai importante din economia naţională, are o pondere mare în numărul total de accidentați în muncă. Cu toate acestea, remarcă faptul că accidentele care au avut la bază cauze dependente de mijloacele de producţie au o tendinţă descrescătoare, ceea ce reflectă faptul că unităţile economice din sectorul construcţii şi-au înnoit echipamentele de protecție și sistemele de siguranţă. Accidentele care au avut cauze dependente de sarcina de muncă au, în schimb, o pondere mai mare în ultimii ani, din cauza numărului tot mai mare de șantiere de construcţii și a sarcinilor de muncă din ce în ce mai diversificate. Cele mai frecvente cauze dependente de executant sunt: căderile de la înălţime, efectuarea necorespunzătoare a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, expunerea în afara sarcinilor de muncă, neefectuarea, la timp, a operaţiilor indispensabile securităţii muncii, efectuarea necorespunzătoare de comenzi sau manevre provocate, în cele mai multe cazuri, de pregătirea insuficientă a lucrătorilor precum și instruirii în domeniul SSM neadecvate, supravegherii insuficiente și organizării ineficiente a activității la locurile de muncă. De asemenea, domeniul construcțiilor este unul dintre sectoarele economice cu cea mai mare pondere a cazurilor de muncă nedeclarată, rezultatele acestei campanii fiind concludente în acest sens: 418 cazuri de muncă nedeclarată depistate de inspectorii de muncă în doar 6 zile”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.