INS: evoluția comerțului internațional al României în 2023

În decembrie 2023, exporturile țării, evaluate la 6144,3 milioane euro, și importurile, cu o valoare de 9573,5 milioane euro, au conturat un context economic caracterizat printr-un deficit comercial de 3429,2 milioane euro.

sondaj inscop europarlamentare

Aceste cifre, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, arată o scădere a exporturilor cu 8,3% și a importurilor cu 2,2%, semnalând ajustări pe piața internațională.

Pe parcursul întregului an 2023, România a înregistrat exporturi de 93098,1 milioane euro și importuri de 122045,2 milioane euro. Comparativ cu anul 2022, exporturile au crescut modest cu 1,3%, în timp ce importurile au scăzut cu 3,2%, reflectând o îmbunătățire ușoară a balanței comerciale. Deficitul comercial a atins 28947,1 milioane euro, o reducere semnificativă de 15,1% față de anul precedent.

Analiza pe grupe de produse relevă o dependență puternică de mașini și echipamente de transport, care au constituit 44,8% din exporturi și 36,8% din importuri, urmate de alte produse manufacturate, cu ponderi de 29,8% la export și 28,7% la import. Această structură subliniază orientarea României către sectoare industriale avansate, cu valoare adăugată mare.

Interacțiunea cu Uniunea Europeană rămâne pivotul comerțului extern, 72,6% din exporturi și 73,3% din importuri desfășurându-se cu statele membre. Acesta evidențiază nu doar importanța blocului comunitar ca partener comercial principal, dar și integrarea profundă a economiei românești în lanțurile de valoare europene.

Segmentele specifice, cum ar fi alimentele, băuturile și tutunul, au înregistrat creșteri impresionante, reflectând atât evoluția gusturilor consumatorilor, cât și capacitatea industriei de a răspunde acestor schimbări. În contrast, sectoarele combustibililor minerali și materialelor crude au suferit scăderi semnificative, ilustrând vulnerabilitățile în fața schimbărilor pieței energetice globale.