În anul 2020, 117.900 de persoane inactive doreau să lucreze, dar nu căutau sau nu erau disponibile

 În anul 2020, 117.900 de persoane inactive doreau să lucreze, dar nu căutau de lucru sau nu erau disponibile să înceapă lucrul, anunță Institutul Național de Statistică.

somaj

Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2020 de 1,9%, cu 0,2 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent. Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 117,9 mii persoane, în creștere cu 1,8% faţă
de anul anterior.

INS publică, pe lângă rata șomajului, un set de trei indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a
categoriei din care fac parte) şi anume: persoane subocupate; persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul; persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

În anul 2020, 171,0 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 1,9% din populaţia activă, 2,0% din populaţia ocupată şi 29,4% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 21,6 mii.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5,760 milioane persoane), 117,9 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în creștere cu 2,1 mii faţă de anul precedent). Dintre acestea 117,4 mii erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2020, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 1,3%.

Doar un număr nesemnificativ de persoane care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.

(sursa: Mediafax)