Strategia Națională pentru Sport intră în lucru

A fost aprobat calendarul privind elaborarea proiectului de Strategie generală a organizării şi dezvoltării educației fizice şi sportului.

candelabru

În cadrul ședinței de guvern din data de 10 martie 2021, a fost aprobat Memorandumul cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Sport.                                

În contextul priorităților Programului de guvernare 2020-2024, capitolul Tineret şi Sport, având în vedere Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport 2021-2024 și alte documente strategice, a fost astfel aprobat și calendarul privind elaborarea proiectului de Strategie generală a organizării şi dezvoltării educației fizice și sportului/ Strategiei Naționale pentru Sport, precum și constituirea unui Grup de lucru interministerial compus din reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Apărării Naționale, precum și din cadrul aparatului propriu de lucru al Viceprim-Ministrului Kelemen Hunor și al Secretariatului General al Guvernului. Grupul de lucru va analiza și va propune cooptarea unor reprezentanți din mediul academic și constituirea unor grupuri consultative.

Grupul de lucru interministerial va fi compus din:

- Viceprim-ministrul Kelemen Hunor;

- Ministrul Tineretului si Sportului;

- Secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;

- Secretar de stat din cadrul Ministerului Educației;

- Secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății;

- Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

- Secretar de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale;

- Un reprezentant din cadrul aparatului propriu de lucru al Viceprim-Ministrului Kelemen Hunor;

- Un reprezentant din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Ședințele grupului de lucru vor fi prezidate de Viceprim-ministru, iar în lipsa acestuia, de ministrul tineretului si sportului sau secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Ministerul Tineretului și Sportului va asigura și Secretariatul Tehnic.

Calendarul privind elaborarea proiectului de Strategie generală a organizării şi dezvoltării educației fizice și sportului/ Strategiei Naționale pentru Sport se va derula după cum urmează:

1.Stabilirea Grupului de lucru interministerial - stabilirea secretariatului, nominalizarea în Grupul de lucru a reprezentanților din partea ministerelor, identificarea experților relevanți și constituirea Grupurilor consultative (stakeholderi) – luna martie;

2. Aprobare plan de elaborare a Strategiei – luna martie;

3. Elaborarea Strategiei, cu consultare experți și reprezentanți ai SGG – lunile martie-decembrie;

4. Consultare stakeholderi și dezbateri publice – lunile august–decembrie;

5. Avizare și finalizare Strategie – luna decembrie.

În cadrul mecanismelor de participare, vor avea loc dezbateri periodice ale capitolelor elaborate cu Grupurile consultative și reprezentanții SGG, analizarea periodică de către Grupurile consultative a materialelor elaborate, dezbateri cu mișcarea sportivă, federațiile sportive naționale, COSR, cluburile sportive reprezentative etc., iar la finalul etapei de elaborare se va organiza o conferință de prezentare a Strategiei, documentul fiind pus în consultare publică.

Etapa finală va presupune acceptarea de către Ministerul Tineretului și Sportului a versiunii finale a Strategiei, avizarea sa de către ministere și aprobarea prin Hotărâre de Guvern.