Culori: Pink Color

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, alături de partenerii săi, organizează în data de 18 martie  Conferința Științifică Națională „Strategii educaționale de succes pentru incluziune” - Provocări, limite și exemple de bune practici ale desfășurării procesului instructiv-educativ prin intermediul tehnologiei în sistemul de educație din România- ediţia a IV-a. 

S-a lansat programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, finanțat din Fondul pentru Mediu. Prin acest program școlile și grădinițele din România pot fi izolate termic și eficientizate energetic.