Se înființează centre de excelență în fiecare județ și în municipiul București

Se înființează centre de excelență în fiecare județ și în municipiul București

A fost aprobată, prin ordin, înființarea de centre de excelență în fiecare județ și în municipiul București de către Ministrul Educației, Monica Anisie.

scoalaa

Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se organizează în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

Centrele vor funcționa ca unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele școlare.