SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ: Peste 4.900 de elevi dolejni înscriși

Luni, 5 februarie, încep simulările pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a din 2024.

examen bac 1

În județul Dolj, din totalul de 4947 de elevi, 4908 elevi  care frecventează clasa a VIII-a sunt înscriși să participe, în perioada 5-6 februarie 2024, la simularea națională a Evaluării Naționale.

Dintre aceștia, 2377 sunt elevi la unitățile școlare din Municipiul Craiova. Diferența o constituie elevii din învățământul special  care nu susțin Evaluarea Națională.

Simularea Evaluării Naționale este organizatăîn 139 centre de examen- unități de învățământcare școlarizează elevi de clasa a VIII-a, după următorul calendar:

5 februarie 2024 - proba scrisă la Limba și literatura română

6 februarie 2024 - proba scrisă la Matematică

Conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr.  6760 din 7 decembrie 2023, comunicarea rezultatelor va avea loc în datade 23 februarie 2024.

Scopul organizării acestor simulări îl constituie familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale în vederea optimizării rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale și simulării condițiilor de organizare și desfășurare a evaluării digitalizate.

Probele scrise vor începe la ora 9:00. Accesul elevilor în sălile de clasă este permis pâna la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării Evaluării Naționale este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte.Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15minute.

Lucrările vor fi scanate în sala de examen și încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate, elaborată de Ministerul Educației. Acestea vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații. În acest sens, fiecare sală în care se susțin probelele scrise din centrele de examen este dotată cu skanner.

Desfășurarea simulărilor naționale se desfășoară sub monitorizare audio – video.

Rezultatele obținute la simulare nu se publică, nu se afișează și nu se contestă.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. La solicitarea scrisă a elevului sau părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.