Porți deschise, joi și vineri, la Centrul „Sf Vasile” Craiova

Joi și vineri, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova are porţile deschise pentru fiecare copil, tânăr, adult care vrea să cunoască beneficiile pe care le pot avea dacă optează pentru această unitate de învățământ. 

sfantul vasile 2

Această unitate școlară, spun reprezentanții instituției, este una  care se adaptează constant cerinţelor specifice fiecărui copil și personnalul fiind preocupat de asigurarea calităţii educaţiei prin dezvoltarea şi adaptarea curriculară, prin implicarea eficientă
a managerului şi a părinţilor în activităţi specifice, oferind sprijin şi pregătim comunitatea pentru a primi persoanele cu nevoi speciale.

Beneficiarii Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova pot fi: 

-Copiii cu vârste cuprinse între 3-18 ani
-Copiii cu dizabilităţi asociate
-Copiii cu dizabilităţi cognitive şi de învăţare

-Copiii cu deficienţe auditive
-Copiii cu deficienţe multiple
-Tulburări din spectrul autist

Această școală oferă:

CURRICULUM NAŢIONAL
CURRICULUM ADAPTAT
CURRICULUM SPECIAL

Programul unității de învățământ este următorul:

7,30 - mic dejun
8-12/13/14 activităţi de învăţare
12-14,30 - masa de prânz
14-18,00 activităţi terapeutice: kinetoterapie, terapie ocupaţională, terapii specificecompensatorii, logopedie, teme, activităţi extracurriculare.

Baza materială şi educaţională: Grădiniţă, săli de clasă, laborator(fizică, chimie, biologie, geografie),bibliotecă, cabinet audiologie,cameră multisenzorială, tipografie,sală kinetoterapie, cabinete TSC,curte cu loc de joacă amenajatăpentru vârste diferite, internat, cantină

Oferim consiliere şi sprijin elevilor integraţi în învăţământul public. Echipa noastră este formată din: profesori învăţământ preşcolar; profesori de educaţie specială; profesori de terapii specificecompensatorii, kinetoterapeuţi; profesori pentru disciplinele curriculare, învăţători-educatori; profesori-educatori, instructori pentru educaţie extraşcolară, personal medical, personal administrativ, psiholog, profesor de Audiologie și asistent social”, arată reprezentanții Centrului.

Unitatea şcolară oferă educaţie pentru copiii cu deficienţe senzoriale multiple: grădiniţă, primar şi gimnazial, fiind asigurate servicii de cazare, masă, asistenţă socială, asistenţă medicală, discount pentru aparate auditive, acolo unde este cazul.

sfantul vasile 3