Bulgaria și România, notificate de Comitetul Espoo în problema Kozlodui

Bulgaria și România, notificate de Comitetul Espoo în problema Kozlodui

În problema centralei nucleare de la Kozlodui, Bulgaria și România au fost notificate de către Comitetul de Implementare al Convenției Espoo să transmită informații referitoare la extinderea licențelor de funcționare ale reactoarelor 5 și 6.

arc

Comitetul de Implementare al Convenției Espoo a informat vineri, 12 aprilie 2019, ONG-ul craiovean că, la a 44-a sesiune a Comitetului, care a avut loc la Geneva între 12 și 15 martie a.c., membrii prezenți au analizat informațiile transmise de ARC în anul 2018 cu privire la centrala nucleară din Bulgaria. 
În petiția adresată de ARC, președintele asociației, av. Lucian Săuleanu, a invocat mai multe nelegalități care au fost săvârșite în cadrul procedurii, precum  lipsa derulării unei evaluări de impact asupra mediului în context transfrontalier, așa cum prevede Convenția Espoo, privind prelungirea duratei de viață a reactoarelor nucleare de la Kozlodui de către statul bulgar. 
Autoritățile bulgare au considerat că este „improbabil ca efectul în context transfrontieră să fie unul semnificativ”, deși distanța de granița cu România este de numai 4 kilometri, iar reactoarele 5 și 6 au deja o vechime de 30 de ani și vor funcționa încă atât ca urmare a extinderii licenței.  
Comitetul de Implementare a Convenției Espoo a transmis solicitări de informații și clarificări atât Bulgariei, cât și României, care trebuie să ofere un răspuns până la data de 1 iunie 2019. În luna septembrie 2019, subiectul va fi abordat din nou de către Comitet.
Informații detaliate privind discutarea problemei de către Comitetul pentru Implementarea Convenției Espoo și întrebările transmise României și Bulgariei pot fi găsite în raportul oficial al ședinței, accesând următorul link: http://www.unece.org/index.php?id=50458.