BREXIT – Informaţii CNAS importante pentru cetăţenii români din UK şi cetăţenii britanici din România

Informaţii importante de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate referitoare la accesul la servicii medicale, în contextul Brexit.

BREXIT

1. Sunt sau voi fi student în Regatul Unit. Pot utiliza Cardul European de Asigurări de Sănătate, emis de România, pentru a beneficia de serviciile medicale, devenite necesare pe teritoriul UK?

Da.

Studenţii care au urmat  o formă de învăţământ superior în UK și  înainte de data de 31 decembrie 2020, pot utiliza, în continuare, Cardul European de Asigurări de Sănătate valabil, emis de casele de asigurări de sănătate teritoriale din România.

Studenții care, începând cu data de 1 ianuarie 2021, doresc să se înscrie la studii în UK, vor putea beneficia de serviciile medicale devenite necesare, utilizând Cardul European de Asigurări de Sănătate valabil, emis de casele de asigurări de sănătate teritoriale din România. Cu toate acestea, la momentul înscrierii la studii, vor plăti suprataxa (surcharge) pentru servicii medicale, al cărei nivel va fi stabilit de către autoritățile din UK. Această suprataxă  va fi returnată  studenților care nu  lucrează în UK, pe perioada studiilor.

Studenților care se înscriu la studii în UK, în anul 2021, le va fi rambursată valoarea suprataxei în termen de 12 luni, deoarece UK are nevoie de timp pentru implementarea  sistemului de rambursare.

Informaţii suplimentare despre suprataxă regăsiţi accesând următorul link:

https://www.gov.uk/healthcare-immigration.../who-needs-pay

În baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, studenţii vor putea beneficia de asistenţă medicală devenită necesară (asistență medială de urgență conform legislaţiei UK) acordată de furnizorii de servicii medicale din UK, dar pentru tratamente complete aceştia trebuie să se întoarcă în România.

2. Sunt asigurat român şi voi călători în UK, ca turist. Pot utiliza Cardul European de Asigurări de Sănătate emis de România pentru a beneficia de serviciile medicale devenite necesare pe teritoriul Regatului Unit?

Da.

În baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, veţi putea beneficia, pe parcursul şederii de scurtă durată, pe teritoriul UK, de asistenţă medicală devenită necesară (asistență medială de urgență, conform legislaţiei UK).

3. Sunt pensionar român cu rezidenţă legală în UK. Pot beneficia de asistenţă medicală în UK, în baza asigurării din România?

Da.

Pensionarii care, la data de 31 decembrie 2020, aveau rezidenţă în UK şi erau titulari ai unui document portabil S1 emis de România, pot beneficia, în continuare, de asistenţă medicală în Regatul Unit.

Pensionarii care, începând cu data de 1 ianuarie 2021, îşi stabilesc rezidenţa în UK, vor putea beneficia de servicii medicale în baza unui document portabil S1, emis de casele de asigurări de sănătate teritoriale din România. Cu toate acestea, la momentul obţinerii rezidenţei, vor plăti suprataxa (surcharge) pentru servicii medicale,  urmând ca această suprataxă să le fie rambursată persoanelor care nu lucrează în UK. Pensionarii care îşi vor stabili reşedinţa în UK, pe parcursul anului 2021, li se va rambursa valoarea suprataxei, însă în termen de 12 luni, deoarece UK are nevoie de timp să implementeze sistemul de rambursare.

Informaţii suplimentare despre suprataxă regăsiţi accesând următorul link:

https://www.gov.uk/healthcare-immigration.../who-needs-pay

În baza documentului portabil S1, înregistrat la instituţia competentă din UK, National Health Service, veți putea primi asistență medicală în UK la fel ca și  ceilalţi asiguraţi înregistraţi în sistemul de sănătate din UK.

4. Sunt lucrător detaşat în UK, de un angajator român. Pot beneficia de asistenţă medicală în UK, în baza asigurării din România?

Da.

Lucrătorii detaşaţi pot beneficia de asistenţă medicală pe teritoriul UK, în baza documentul portabil S1, solicitat casei de asigurări de sănătate teritorială în evidenţa căreia se află, urmare a obţinerii documentului portabil A1, emis de către Casa Națională  de Pensii Publice.

Documentul portabil S1 emis de România trebuie înregistrat la instituţia competentă din UK, National Health Service, după care veţi putea primi asistenţă medicală în UK, la fel ca ceilalţi asiguraţi înregistraţi în sistemul de sănătate din UK.

5. Sunt cetăţean român angajat în UK. Pot folosi Cardul European de Asigurări de Sănătate emis de UK, când vin în vizită în România?

Da.

Cetăţenii români asiguraţi britanici, pot utiliza, în continuare, Cardul European de Asigurări de Sănătate (European Health Insurance Card - EHIC) valabil, emis de UK, pentru a benefica de servicii medicale devenite necesare atât în România, cât şi în celelalte state membre UE.

În baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, veţi putea beneficia de asistenţă medicală devenită necesară pe teritoriul României sau pe teritoriul celorlaltor statelor membre UE, dar tratamentele complete pot fi accesate doar la furnizorii de servicii medicale din UK.

6. Sunt asigurat britanic şi deţin un model vechi de Card European de Asigurări de Sănătate (EHIC) emis de UK, îl pot folosi pentru accesa servicii medicale devenite necesare în România?

Da, atât timp cât documentul este valabil.

7. Sunt resortisant britanic, am rezidenţa legală în România şi sunt asigurat la una din casele de asigurări de sănătate teritoriale din România. Voi putea beneficia de asistenţă medicală în România, după data de 1 ianuarie 2021?

Da.

În momentul reînnoirii documentului care atestă rezidenţa legală pe teritoriul României, aveţi obligaţia să îl transmiteţi către casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia vă aflaţi.

Datele de contact ale caselor de asigurări de sănătate din România pot fi accesate la următorul link:

http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html