Comisia Europeană schimbă temporar legea concurenţei, permite mai mult sprijin economiei

Comisia Europeană a adoptat vineri un cadru temporar pentru a permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de COVID-19, se arată într-un comunicat al Executivului european.

Euro FS PF

Împreună cu numeroase alte măsuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza în conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite statelor membre să se asigure că întreprinderile de toate tipurile dispun în continuare de lichidităţi suficiente şi să menţină continuitatea activităţii economice atât în timpul epidemiei de COVID-19, cât şi după încheierea acesteia.

„Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic. Trebuie să acţionăm rapid pentru a gestiona impactul cât mai bine şi trebuie să acţionăm în mod coordonat. Acest nou cadru temporar permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în această perioadă dificilă”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedinta Comisiei, responsabilă de politica în domeniul concurenţei.

Cadrul temporar pentru sprijinirea economiei în contextul epidemiei de COVID-19, bazat pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, recunoaşte faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă. Pentru a remedia această situaţie, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare: granturi directe, avantaje fiscale selective şi plăţi în avans; garanţii de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci; împrumuturi publice subvenţionate pentru întreprinderi; garanţii pentru băncile care direcţionează ajutorul de stat către economia reală; asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

"Având în vedere dimensiunea limitată a bugetului UE, principalul răspuns va proveni din bugetele naţionale ale statelor membre. Cadrul temporar va contribui la direcţionarea sprijinului către economie, limitând totodată consecinţele negative asupra condiţiilor echitabile de concurenţă de pe piaţa unică. Astfel, cadrul temporar include o serie de garanţii. De exemplu, acesta corelează împrumuturile subvenţionate sau garanţiile oferite întreprinderilor cu dimensiunea activităţii economice a acestora, prin luarea în considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum şi cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investiţii. Prin urmare, ajutorul ar trebui să sprijine întreprinderile să treacă de această criză şi să pregătească o redresare sustenabilă", arată comunicatul Comisiei.

La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care ilustrează aceste posibilităţi. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor - cum ar fi amânarea impozitării sau subvenţionarea şomajului tehnic în toate sectoarele -, care nu intră sub incidenţa normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, acestea pot acorda compensaţii întreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 şi cauzate în mod direct de aceasta.

Cadrul va fi în vigoare până la sfârşitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securităţii juridice, Comisia va evalua, înainte de această dată, dacă durata trebuie extinsă.

(sursa: Mediafax)

X

Right Click

No right click