România-SUA: recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă și a dreptului la pensiile transfrontaliere

Într-un pas semnificativ pentru relațiile dintre România și Statele Unite ale Americii, a fost promulgată legea de ratificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă și a dreptului la pensie.

steagsuaroministerulmuncii240103

Acest acord deschide noi orizonturi pentru pensionarii care au muncit atât în România, cât și în SUA, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de pensie pe principiul totalizării.

Potrivit acestui acord, perioadele lucrate în ambele țări vor fi luate în considerare în calculul pensiei, iar fiecare stat va acorda o pensie proporțională. Acest aspect nu numai că simplifică procesul pentru cei care au avut cariere transfrontaliere, dar și facilitează mobilitatea pensionarilor între cele două state.

Un avantaj major al acestui acord constă în posibilitatea beneficiarilor de a încasa pensia în statul în care doresc să locuiască. Această dispoziție esențială contribuie la facilitarea vieții pensionarilor și la menținerea accesului lor la drepturile de pensie aflate în plată.

Acordul abordează, de asemenea, problema dublei contribuții de asigurări sociale sau riscul ca un lucrător să nu fie supus niciunei scheme de asigurări sociale. Prin evitarea acestei situații, se asigură o protecție mai bună pentru lucrători și se elimină incertitudinea legată de contribuțiile sociale.

Pentru lucrătorii detașați, acordul prevede o excepție importantă de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în statul în care sunt detașați. Această măsură vine în sprijinul flexibilității și mobilității profesionale.

Acordul în domeniul securității sociale se aplică persoanelor supuse legilor unuia sau ambelor state, consolidând astfel relațiile bilaterale în ceea ce privește asigurările sociale, pensiile și drepturile lucrătorilor. Un astfel de parteneriat consolidează și mai mult legăturile dintre cele două țări.