AMR sărbătoreşte Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog și Dezvoltare

Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare, a fost stabilită la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

21 Mai

Se întâmpla aceasta în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a conferinţei generale, desfăşurată la Paris la 2 noiembrie 2001.

În cadrul Declaraţiei universale privind diversitatea culturală, se stipulează: ''Ca sursă de schimburi, inovaţie şi creativitate, diversitatea culturală este necesară umanităţii, aşa cum biodiversitatea este pentru natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanităţii trebuie să fie recunoscut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi viitoare.''

La 20 decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluţia nr. 57/249, proclamarea zilei de 21 mai drept Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare.

Dialogului interetnic se constituie ca o componentă esențială a dialogului intercultural, promovarea valorilor culturale și tradiționale ale comunităților etnice fiind o investiție pe termen lung în procesul de globalizare, care ia în considerare principiile diversității culturale.

Sub aspectul diversităţii culturale şi etnice, România este o țară privilegiată, influenţa diverselor popoare fiind prezentă azi nu doar în tradiţii, arhitectură, gastronomie, limbă, ci fiind foarte actuală prin cetățenii de diverse etnii, care trăiesc pe teritoriul ţării.

Diversitatea culturală a României are un rol semnificativ în evidenţierea dimensiunii şi valorii europene a diversităţii culturale specifice spaţiului românesc.

Asociaţia Macedonenilor din România (AMR) sărbătoreşte, astăzi, beneficiile extraordinare ale diversităţii culturale, inclusiv bogatul patrimoniu al omenirii, şi să ne reafirmăm dorința de a trăi și a ne dezvolta într-o lume pașnică, bazată pe valorile dialogului intercultural.