Băileştiul merge pe repede înainte cu modernizarea infrastructurii şi transportului public

Băileştiul merge pe repede înainte cu modernizarea infrastructurii şi a transportului public, în urma aplicării Proiectului intitulat "Îmbunătăţirea mobilităţii urbane si reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Băileşti", semnat în data de 09.10.2019, valoarea acestuia fiind de 45.709.487,04 lei.

Primaria Bailesti

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții - „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 - „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă".

Proiectul integrat cuprinde următoarele subproiecte:

- Modernizarea strazilor urbane, prioritare transportului public local. Se asfalteaza un numar de 20 de strazi urbane: Str. A. I Cuza (între Str. Meseriașilor și Str. Eroilor), Str. Ardealul (între Str. Brâncoveni și Str. HCC), Str. Banu Manta, Str. Banu Mărăcine, Str. Brâncoveni (între Str. Carpați și Str. Mihai Viteazul), Str. General Ghenescu (între Str. HCC și Str. Brâncoveni), Str. Mihai Viteazul (între Str. Brâncoveni și Str. HCC), Str. Tismana, Str. Viilor, Str. Libertății, Str. Cernei, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Radu Paisie, Str. Speranței, Str. Tudor Vladimirescu (între Str. General Eremia Grigorescu și Str. Unirii), Str. Vlad Țepeș, Str. Dunării, Str. Vasile Alecsandri, Str. Mareșal Averescu (între Str. Meseriași și Str. Eroilor), Str. Ana Ipătescu (între Str. Gabroveni și Str.Dimitrie Bolintineanu);

- Modernizarea trotuarelor prioritare mobilităţii urbane (se modernizează trotuarele la un număr de 23 de străzi urbane: Str. Av. P. Ivanovici, Str. HCC, Str. General Dragalina, Str. A.I. Cuza, Str. Ardealul, Str. Banu Manta, Str. Banu Mărăcine, Str. Brâncoveni, Str. General Ghenescu, Str. Mihai Viteazul, Str. Tismana, Str. Viilor, Str. Libertății, Str. Cernei, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Radu Paisie, Str. Speranței, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Vlad Țepeș, Str. Dunării, Str. Vasile Alecsandri, Str. Mareșal Averescu, Str. Ana Ipătescu);

- Construcţia centrului intermodal de transport public persoane, tip Park & Ride: (amenajarea unei parcări lângă staţia de capăt-autogară, zonă iluminată şi monitorizată video, pusă la dispoziţia celor care vin în localitate cu autoturismul personal şi doresc să ajungă în centrul localităţii; pentru a nu plăti taxa de poluare, pot parca autoturismul, gratuit, folosind, apoi, mijloacele de transport public local);

- Constructie statie de capat tip autogara si statii pentru transportul public local, monitorizate video prin camere de supraveghere;

- Achiziţionarea de autobuze electrice pentru transportul public local (aceste mijloace de transport public local vor fi în număr de 5 şi vor acoperii întreaga localitate, având 4 trasee);

- Sistem de bilete integrat pentru calatori e-ticketing (vor fi incluse următoarele componente: puncte speciale de vânzare legitimații de călătorie de la automate, echipamente specifice instalate în mijloacele de transport și în stații - dispozitive de validare carduri, unități GPS, modemuri, routere, dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice şi vor fi create aplicaţii software pentru achiziţionarea electronică a biletelor de transport public;

- Centre pentru închiriere biciclete (facilitarea accesului utilizatorilor de biciclete către acest mod de transport şi agrement, prin asigurarea posibilităţii de a închiria biciclete, în anumite puncte: în zona centrală, la capetele traseelor, în zone cu densitate ridicată de locuire, în zone cu atractivitate ridicată – şi vor cuprinde componente de infrastructură – stații/chioșcuri de închiriere, rastele, automate pentru eliberarea de bilete şi reîncărcare carduri), mijloace de transport (biciclete) și componente de management (dotări dispecerat de tip hardware și software).

Acest proiect va aduce un plus de confort în ceea ce priveşte mobilitatea cetăţenilor, cât şi reducerea emisiilor de GES şi CO2 în Băileşti şi, împreună cu celelalte proiecte aflate deja în implementare (Băilesti Smart City, Iluminat public intelligent, Modernizare zona Parc Balasan etc) va ridica nivelul de confort al cetăţeanului băileştean.

X

Right Click

No right click