Lucrări de întreţinere la reţeaua de alimentare cu apă din Afumaţi

Lucrările se efectuează cu scopul de a asigura furnizarea apei în parametrii legali.

afum

S.C. Alimentare cu Apă şi Canalizare din comuna doljeană Afumaţi, prin administratorul Viorel Chiurciu, informează că, în perioada 22.03 - 27.03.2021, se vor efectua lucrări de curăţare a hidranţilor, fără a se opri alimentarea cu apă a gospodăriilor.

Lucrările au scopul de a asigura furnizarea apei în parametrii legali.

Personalul S.C. Alimentare cu Apă şi Canalizare Afumaţi face eforturi pentru reducerea duratei intervenţiei.