10 Noiembrie – Ziua Artileriei Române

10 noiembrie 1843 constituie o datã memorabilã în istoria Artileriei Române, ce marcheazã începutul procesului devenirii artileriei moderne în ţara noastră.

Foto Artilerie

În fiecare an, la 10 noiembrie, Forţele Terestre Române sărbătoresc Arma Artilerie, una dintre cele mai puternice arme, destinată sprijinului cu foc al operaţiilor forţelor luptătoare, constituind mijlocul principal de atac al obiectivelor terestre şi de la suprafaţa apei.

Prin Porunca Domneascã nr. 198, s-a legiferat înfiinţarea primei baterii de artilerie a Ţării Româneşti şi înzestrarea acesteia cu ofiţerii, subofiţerii şi militarii necesari. Primul comandant al primei baterii de artilerie a fost capitanul Pavel Lenz.

În toate garnizoanele din ţară, unde sunt dislocate unităţi şi mari unităţi de artilerie, se desfăşoară, în această zi, activităţi de omagiere a jertfelor înaintaşilor, de evocare a tradiţiilor de luptă şi de prezentare a nivelului actual la care se află Artileria Română, din punct de vedere al dotării cu tehnică militară.