CJ Dolj a identificat un program prin care va reabilita și moderniza Spitalul Leamna

CJ Dolj a identificat un program prin care va reabilita și moderniza Spitalul Leamna

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna va intra într-un proces de reabilitare, cu finanțare de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.), CJ Dolj inițiind deja un demers în acest sens.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

Astfel, în ședința din această lună, consilierii urmează să  aprobe predarea amplasamentului către Minister.

Autoritățile județene spun că imobilul în care funcționează spitalul este degradat, motiv pentru care se impune reabilitarea și modernizarea acestuia.

Ca urmare a uzurii și degradărilor suferite în timp, precum și a actualizării normativelor în vigoare privind acreditarea spitalelor și a creșterii cerințelor de competitivitate în tratarea patologiei respiratorii, se impune modernizarea și extinderea SP Leamna, respectându-se legislația sanitară actuală”, se arată în proiectul CJ.

Întrucât bugetul CJ Dolj nu permite efectuarea unor asemenea lucrări, s-a cerut sprijin la Minister și a fost luată în calcul includerea investiției în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitareˮ.

În absența fondurilor necesare demarării obiectivului de investiții „Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamnaˮ, Consiliul Județean Dolj a făcut demersuri pentru includerea investiției respective, pentru finanțare, în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Unități sanitareˮ. Conform art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare, realizarea Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. În acest scop, amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, viabilizate, conform documentelor urbanistice, după cum se precizează în O.G. nr. 25/2001. Având în vedere că obiectul investiției îl constituie execuția lucrărilor de modernizare pentru 3 corpuri de clădire existente, precum și extinderea spitalului cu o nouă construcție, propunem aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului”, mai arată proiectul CJ Dolj.

Construit în perioada 1922-1927, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este cel mai mare furnizor de servicii medicale de pneumologie din regiunea Oltenia. Unitatea sanitară are, în prezent, un număr de 154 de paturi.