Craiova: Ghişeele pentru înregistrări sau scăderi auto din cadrul Direcției Impozite și Taxe se mută la „Permise”

Craiova: Ghişeele pentru înregistrări sau scăderi auto din cadrul Direcției Impozite și Taxe se mută la „Permise”

Ghișeele de înregistrări/scăderi mijloace de transport persoane fizice din cadrul Direcției Impozite și Taxe se vor muta, începând cu 9 mai, în incinta Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, anunță reprezentanții Primăriei Craiova.

taxe si impozite craiova

Autoritățile locale au luat decizia de a deschide un punct unic de prelucrare în aceeași locație pentru depunerea declarațiilor fiscale de înregistrare/scădere, precum și pentru înmatricularea/radierea vehiculelor.

Programările pentru înregistrări/scăderi mijloace de transport persoane fizice, se pot face accesând pagina de internet: programari.ditl.primariacraiova.ro

Totodată, aducem la cunoștință prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art.159: “ (5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(5^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport aprobat prin ordin al ministrului potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept”, arată reprezentanții Primăriei Craiova.