Terenurile și sălile de clasă „pe plus” ale școlilor din Craiova vor putea fi închiriate

„Regulamentul cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ” a fost modificat de către Primăria Craiova, astfel, terenurile de sport din cadrul școlilor, săli de clasă, ateliere sau camere de cămin pot fi închiriate. 

terrenuri scoli 

Condiția este, spun reprezentanții autorităților locale, ca aceste spații să fie în plus, iar instituția să nu le folosească.

Prin spaţii disponibile excedentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se înţelege: clădiri sau părţi ale acestora, săli de clasă, ateliere, laboratoare, inclusiv dotările aferente, construcţiile demontabile , săli de sport, terenuri de sport şi alte suprafeţe de teren, care în anumite perioade din timpul unui an, unei săptămâni sau luni nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ, etc.

Clasele, sălile de curs, amfiteatrele pot fi închiriate numai pentru activităţi de învăţământ, cercetare şi proiectare, organizarea unor cursuri de formare şi alte asemenea, sălile şi terenurile de sport numai pentru activităţi sportive, spaţiile de cazare numai pentru activităţi de învăţământ, birouri sau pentru cazare, sălile de festivităţi şi cantinele pentru activităţi specifice.

Sălile de clasă, amfiteatrele, cabinetele, laboratoarele, săli de festivităţi,cantinele, etc disponibile şi de care au nevoie pentru a le folosi alte unităţi de învăţamânt din municipiul Craiova, Primăria municipiului precum şi instituţiile subordonate Consiliului Local, vor fi puse la dispoziţie gratuit cu aprobarea Primarului municipiului, în sarcina acestora fiind doar plata utilităţilor”, se arată în Regulament.

La sfârşitul fiecărui an şcolar, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor inventaria spaţiile excedentare şi/sau pretabile închirierii urmând a transmite atât Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, cât şi Consiliului Local al Municipiului Craiova, o situaţie în acest sens.

Ulterior, în baza Regulamentului, scolile vor scoate la licitatație spațiul respectiv, în vederea închirierii.

Sumele încasate din închirieri vor constitui venit al unităţilor de învăţământ în proporţie de 50% şi al bugetului local în proporţie de 50%, mai spun autoritățile locale.

Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Tot în Regulament este prevăzut și accesul liber al persoanelor în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ, după terminarea programului școlar, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau a festivităților, în vederea desfușurării activităților sportive și recreative.

Craiovenii pot intra în curtea școlilor până la ora 21.00, iar în weekend și în timpul vacanțelor între orele 08:00-21:00, în vederea desfășurării activităților sportive și recreative.

Persoanele care au acces în curțile și pe terenurile de sport amenajate în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, au obligația de a folosi terenurile de sport numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente”, se mai arată în Regulament.