Culori: Pink Color

Vigilenţa pe care o cereau comuniştii, de la ţăranii muncitori, în lupta contra chiaburilor şi a celor care sabotau, într-un fel sau altul, planul de transformare socialistă a agriculturii, era, de fapt, o încurajare la delaţiuni împotriva consătenilor lor, care nu împărtăşeau ideile noului regim.

Tudor Mușatescu a fost poet, prozator, dramaturg și umorist român. Este autorul a numeroase piese de teatru – fiind considerat de criticii literari un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragieliene de moravuri, prin tipologie, situaţii şi dialoguri spirituale –, dar este, deopotrivă şi autorul multor cărţi de aforisme şi schiţe satirico-umoristice.